Årlig sakkyndig kontroll

Med årlig sakkyndig kontroll fra GMG Service AS sikrer du at dine trucker og lifter alltid oppfyller sikkerhetsstandarder i henhold til nasjonale lover og regler.

En årlig sakkyndig kontroll innebærer at truck, personløfter/lift eller annet materiell gjennomgår en nøye sjekk, med spesielt fokus på sikkerhet. Vi vil understreke at en korrekt utført årlig kontroll kan avdekke begynnende feil og problemer på et tidlig tidspunkt, noe som kan spare bedriftene for betydelige beløp i reparasjoner i etterkant.

Ihht. forskrift best.nr. 555 er det et krav fra myndighetene at det skal utføres årlig sakkyndig kontroll. Forskriften sier også at enkelte andre faktorer som større reparasjoner m.m. også utløser krav til ekstra sakkyndig kontroll.

Myndighetene har som krav at kontrollen utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet innenfor den gjeldende produktgruppen.

Vi utfører gjerne årskontroll enten som enkeltoppdrag, gjennom en årskontrollavtale hvor vi innkaller, eller gjennom en utvidet serviceavtale.

Vi kan utføre kontroll på trucker i klasse T1 – T8 og lifter i klasse P1 – P3.

Kontakt vår serviceavdeling for mer informasjon eller tilbud.